Prevod dokumenata na nemački

Sudski tumači za nemački jezik agencije FLASH nude i uslugu prevoda dokumenata na nemački jezik sa i bez overe.

Od dokumena najčešće radimo:

 • Prevod izvoda iz matičnih knjiga na nemački jezik
 • Prevod izvoda iz knjiga venčanih na nemački jezik
 • Prevod uverenja i rešenja lekarskih komisija na nemački jezik
 • Prevod diploma na nemački jezik
 • Prevod svedočanstava na nemački jezik
 • Prevod nastavnih planova i programa na nemački jezik
 • Prevod tekstova na nemački jezik
 • Prevod raznih naučnih projekata na nemački jezik
 • Prevod knjiga na nemački jezik
 • Prevod master i doktorskih radova na nemački jezik
 • Prevod potvrda, zahteva i molbi na nemački jezik
 • Prevod rešenja sa i na nemački jezik

Ukoliko je potrebno prevesti i bilo koji drugi dokument na ili sa nemačkog jezika, kontaktirajte agenciju FLASH koristeći podatke na stranici kontakt za prevod dokumenata na nemački jezik...